20140328153043a

Vranovsko-křtinský přírodní areál

12

Obr. 12: Cíl sedmý - Evina jeskyně: za Františtinou hutí (dnes Starou hutí u Josefova) skýtala příjemný podzemní prostor s několika vyhlídkami z jeskyně do údolí s parkovými úpravami kolem Josefova (Huťský rybník s ostrůvkem). Turista zde našel pravý opak hlučné a špinavé Františtiny huti.

Parkové úpravy v Křtinském údolí od nynějška začínáme chápat pod novým názvem – „Moravské Švýcarsko“. Hlavní místa vědeckého zájmu – jeskyně – popsal v turisticky laděném popisu K. Ch. André v roce 1804 (výrazná moravská vědecká osobnost přelomu 18. a 19. století), právě on je autorem názvu „Moravské Švýcarsko“ (vedle podpisu J. Hardtmutha z roku 1796 je právě jeho podpis z roku 1798 v jeskyni Býčí skále veden jako jeden z nejstarších). Právě v tomto roku 1798 se do Brna přistěhoval z Duryňska a jeho zájem o tuto oblast byl bezprostřední. Domnívám se, že hlavně ve Křtinském údolí, kde při jeho příjezdu byly masivní úpravy krajiny v plném proudu, se formovaly úvahy nad vznikem samotného názvu – „Moravské Švýcarsko“ (projektovaná módní romantická „Švýcarska“ známe z různých míst Evropy; André znal např. Saské Švýcarsko, termín byl zaveden již po polovině 18. století). Moravské Švýcarsko tak není jen nový název krajiny, ale název realizovaného konceptu krajinných úprav Lichtensteinů. Jeho součástí byly i krasové pozemky Salmů. Na lichtensteinském území operující K. Ch. André měl úzké vazby na svého pozdějšího zaměstnavatele H. F. Salma-Reifferscheidta (od roku 1810), též velmi vědecky činného. Po jejich seznámení (1799, výzkum na Býčím jezeře v Býčí skále) pak oba pracovali na celém krasovém území. Nicméně H. F. Salm po vzoru A. J. Lichtensteina svůj vlastní anglický park komponovaný s přirozenými jeskyněmi nebudoval. Salmové se svého velkého krajinného projektu dočkali až ve zcela jiné době, po sto letech, a to mezi Pustým a Suchým žlebem (krajinné propojení starších a nově nalezených jeskyní do jednotného celku: Macocha, Punkevní jeskyně, Kateřinská jeskyně, spojující komunikace mezi nimi – Salmova stezka, chata „Salmovka“ ad.).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*