All Articles by admin

41 Articles

Archeologická lokalita Černov

V blízkosti Račic se nachází jedno z nejvýznamnějších časně laténských keltských hradisek České republiky. Rozkládá se na kopci Černov v nadmořské výšce 489 metrů a zaujímá plochu 2,3 ha.
První zjišťovací výzkumy prováděli na této lokalitě v období mezi dvěma světovými válkami J. Skutil a prof. E. Šimek. Již tehdy bylo na základě jejich výzkumů stanoveno, že se jedná o keltské hradisko z doby laténské. Prof. Šimek popsal nejen jeho polohu a rozsah opevnění, ale zhotovil i situační plánek.