cernovTIT

Archeologická lokalita Černov

Asi 20 metrů od prvního valu je druhý val s příkopem, který rovnoběžně s prvním valem obepíná hradisko na jeho severní a východní straně, tedy v místech, kde nejsou tak prudké svahy dolů. Tento val je mnohem mohutnější než první. Jeho základna dosahuje šíře až 9 metrů a výše až 2 metry. Příkop před valem je skoro 5 metrů široký a až 2 metry hluboký. Val je nasypán z hlíny a kamenů a je asi 200 metrů dlouhý.
Ve vzdálenosti přibližně 55 metrů od druhého valu se táhne směrem od jihovýchodu k severozápadu třetí příkop, který přetíná šíji spojující Hrady s ostatním návrším. Na jihovýchodním svahu šíje se táhne příkop asi 80 metrů dolů a na západním svahu končí přibližně po 60 metrech na rovince kruhovitého půdorysu, kde původně pravděpodobně stávala opevněná věž. Celková délka třetího příkopu je přes 400 metrů, jeho hloubka však kolísá mezi půl až dvěma metry. Po obou stranách je příkop doprovázen souběžnými náspy, které byly vytvořeny z hlíny vyhazované na obě strany při kopání příkopu. O hradisku se dodnes mezi místním obyvatelstvem udržuje pověst, že zde kdysi dávno stávala pevnost a na Černově dokonce město. Současný stav výzkumů však uvedenou zkazku dosud nepotvrdil.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*