20140328153043a

Vranovsko-křtinský přírodní areál

Obecně je v České republice znám tzv. Lednicko-valtický areál, který se stal pro svůj půvab ozdobou mezi výletními rezorty Moravy – dnes je dokonce zapsán na listinu památek světového dědictví UNESCO. Již méně se ale ví o dvou dalších podobných krajinných projektech Liechtensteinů – a to v oblasti Vranova u Brna – Křtin a dále u Nových Zámků u Litovle. Vyrůstaly ve stejném období, zejména na počátku 19. století a podílely se na nich identické tvůrčí osoby, jako v oblasti Lednic a Valtic, v Dolním Rakousku v Loosdorfu, nebo dalších lichtensteinských panstvích jižně od Vídně. Pro naše téma je nejvýznamnější osobností této doby – architekt J. Hardtmuth. Rozsáhlé parkové úpravy mezi Vranovem u Brna a Křtinami jsou v četné literatuře jako celek v podstatě neznámé. Doposud lépe známe pouze dílčí části tohoto celku – např. zahradní a parkové úpravy kolem zámku v Adamově. Pro čtenáře tak mohou být následující odstavce nové. Na základě posunů ve výzkumu tak uvádím téma pod novým (navrhovaným) názvem „Vranovsko-křtinský areál“, který lépe vystihuje podstatu mnohem rozsáhlejšího krajinného celku, než doposud odborná veřejnost posuzuje.

20140331165925

Obr. 6: Cíl třetí - adamovský zámek: od Kolonády sestoupil turista do zámeckého parku, prohlédl si zahradu u zámku a pokračoval k prohlídce adamovských železáren.

20140406143436

Obr. 7: Cíl třetí - adamovský zámek: Dnes je tato stavba jako bývalá "administrativní budova Adastu" zbavena veškerého půvabu. Fotografie jej zachytila v roce 1928 ještě v původním stavu.

20140331164827

Obr. 8: Cíl čtvrtý - adamovské železárny: ze zámecké zahrady a parku přešel turista k prohlídce adamovských železáren, které budily jako něco nezvyklého na počátku 19. století zájem. Raný průmysl se stával oblíbeným předmětem zkoumání měšťanů (obraz je sice datován do roku 1815, budova zámku ale ještě zachycena nebyla, obraz tak může být starší).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*