20140328153043a

Vranovsko-křtinský přírodní areál

Komplexní studium celého areálu nás vede k zamýšlení o původní estetické hodnotě oblasti a hlavně o funkci jako významného výletního rezortu. Toto vyžití se zde udrželo po celé 19. a 20. století. Bohužel díky předimenzované industrializaci zejména ve válečném a poválečném období, která skončila nedávným kolapsem, se celé oblasti ubral pořádný krajíc z její původní krásy a celistvosti. Krajinotvorný význam projektu, který je tolik vyzdvihován v unikátním Lednicko-valtickém areálu, se zde poměrně dost vytratil. Přitom před více jak 200 lety byla tato krajina ozdobou, nad kterou se rozplývali básníci, malíři a vědci z celé monarchie i dalších zemí. Industriální vyhlazení střední části areálu v intravilánu Adamova je hlavním důvodem, proč se na původní harmonický celek začalo zapomínat, dnes jej chápeme fragmentárně a na mnoho jeho dílů se dokonce zapomnělo. Ale není to jediný důvod, jež odsoudil původní projekt k zapomnění. Již kritický postoj vědních oborů v 2. polovině 19. století (paleontologie, archeologie) považoval okrašlovací práce v jeskyních za bohapusté ničení vzácných nálezů ukrytých v jeskynních sedimentech. Odsoudily tím nespravedlivě estetickou hodnotu celého areálu. Odprodejem adamovských strojíren i se zámkem roku 1905 jinému majiteli, který je měl v pronájmu od roku 1880, došlo k dalšímu postupnému rozpadu původního areálu jako celku. Nyní se pokoušíme systematickým bádáním vyhodnotit celý rozsah projektu v původním rozsahu a ocenit jeho estetický a historický význam.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*