20140328153043a

Vranovsko-křtinský přírodní areál

Zbudování adamovského zámku řadíme do druhé fáze parkových úprav Vranovsko-křtinského areálu. Spadají do let 1806 – 1809. Opět je u stavebních návrhů J. Hardtmuth, který je autorem desítek jiných staveb na lichtensteinských panstvích. Tuto oblast dobře znal, své parkové prvotiny si odbýval u Josefova již před deseti lety. Kromě budovy zámku se v blízkosti objevily další dobově oblíbené altánové stavby, o kterých ale mnoho nevíme. Parkové návrhy provedl B. Petri (jeho jméno figurovalo už v jeskyni Výpustku). Svoji pozornost si zaslouží zásahy v objektu Nového hradu, kde J. Hardtmuth provedl přestavby či nástavby věží, které můžeme chápat jako cílené budování rozhledny. Za nejstarší stavbu tohoto typu je na Moravě považován Hardtmuthův Minaret u Lednice, budovaný v letech 1797-1804. Nicméně, pokud jsou přestavby na Novém hradu starší než je rok 1804, je Nový hrad nejstarší zpřístupněnou rozhlednou v ČR. Obecně se staly různé typy vyhlídek velmi oblíbenými a po celé 19. století tak můžeme kupříkladu sledovat vzrůstající oblibu budování rozhleden. Zde stojí za zmínku i další známá krasová vyhlídka – snad turisticky nejnavštěvovanější místo Moravského krasu – dnešní Horní můstek na Macoše. Právě zde vyprojektoval J. Hardtmuth na lichtensteinském pozemku antikizující vyhlídkovou stavbu (ale uvádí se také datum 1820, J. Hardtmuth zemřel již v roku 1816), která stála na tomto místě až do zimy roku 1880, kdy ji smetla vichřice do propasti (zachycena na četných kresbách Macochy z dnešního Dolního můstku – Absolon 1970, 340-346). Další vyhlídková stavba neznámé podoby (na místě zůstaly jen kamenné schody), stála nad skalní stěnou Býčí skály. Vyhlídková stavba Kolonáda (dnes zkomoleno na Kolohnát), opět náleží do seznamu staveb J. Hardtmutha, vznikla při budování adamovského zámku a vytváří s ním pohledovou symbiózu. Jako poslední fázi úprav v celém Vranovsko-křtinském areálu je nutné jmenovat přestavbu „duchovní osy“ vstupní oblasti – hrobky rodu Lichtensteinů ve Vranově. Došlo k ní v letech 1817-1821 podle návrhů K. Engela.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*