Archiv pro rubriku: Z historie Moravského krasu

Josef Vladimír Procházka – zavedl název Moravský kras

Koncem října roku 2013 uplyne již sté výročí od předčasného úmrtí talentovaného geologa, paleontologa, pedologa a mineraloga – rodáka z Tišnova – Josefa Vladimíra Procházky (25. září 1862 – 30. října 1913). S jeho osobou se váže počátek nového profesionálního přístupu k poznání Moravského krasu. Připravoval rozsáhlou monografii o celém tomto území, ale bohužel jeho předčasná smrt mu v tom zabránila. Jeho osoba upadla postupně v zapomnění. Marně jej budeme hledat v Absolonově přehledu bádání v Moravském krasu. Dokonale ji vymazal jako jiné své neoblíbence. Přitom to byl právě Absolon, kdo Procházkovi neeticky uzmul a použil jeho materiály (60 kusů fotografií) do svého prvního díla o Moravském krasu. Do své smrti to byl rozhodně J. V. Procházka, kdo území Moravského krasu nejvíce rozuměl. Sečtělý J. V. Procházka byl jeden z největších geologů své doby.

Pokračování textu Josef Vladimír Procházka – zavedl název Moravský kras

O prvních českých jménech, češství a českém národním obrození v Býčí skále

Býčí skála ukrývá velké množství epigrafických památek (podpisů), které pomáhají doplňovat naše dosavadní znalosti o návštěvnících, kteří do této první turisticky zpřístupněné jeskyně na území dnešní České republiky vstupovali. Vedle podpisů z řad německých elit od konce 18. století, se objevují první podpisy Čechů. Někteří z nich působili již v rámci v druhé třetiny 19. století ve prospěch „českého národního obrození“, v podpisech se to ale prokazatelně odrazilo až později, v závěrečné třetině 19. století… Pokračování textu O prvních českých jménech, češství a českém národním obrození v Býčí skále

První ponory s akvalungy v Býčí skále, 1957-1958

Dne 26. listopadu, 26. prosince 1957 a v létě roku 1958 došlo v Přítokovém sifonu (a v Šenkově sifonu) v Nové Býčí skále k prvním speleopotápěčským akcím s novým potápěčským přístrojem typu „akvalung“, který poprvé v Moravském krasu sestrojili a odzkoušeli František Plšek a Jaroslav Fadrna.

Pokračování textu První ponory s akvalungy v Býčí skále, 1957-1958